VACUUMED
 
Категория:Медицинска техника за електротерапията от МДМ-97

Vacuumed е медицинска техника за вакуум терапия, която е функционална и лесна за употреба, подходяща за всеки специалист практикуващ физиотерапия и рехабилитация.
Апаратът за вакуум терапия разполага със следното оборудване:

Вакуум - 0-0.6 bar в непрекъснат и импулсен режим
4 бр. електроди Ф60 mm
4 бр. хидрофилни възглавнички.
Кабел за включване към електротерапевтичен апарат
Опции:

Вакумен електрод - Ф30 mm
Вакумен електрод - Ф60 mm

Вакумен електрод - Ф90 mm