DUO-400
 
Категория:Медицинска техника за електротерапията от МДМ-97

Медицинска техника за комбинирана терапия, двуканална.
Мултифункционално медицинско оборудване от такъв клас успешно комбинира електро, ултразвукова, лазерна и вакуумна терапия. Удобен и лесен за употреба медицинският апарат за комбинирана терапия DUO 400 series е полезен помощник на всеки специалист практикуващ физиотерапия и рехабилитация

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Галваничен ток- директен и индиректен
Диадинамични токове • MF, RS, DF, CP, LP
TENS токове (симетрични и асиметрични):
Стандартен TENS
Нискочестотен TENS
Пакетен TENS
Случаен TENS
NMES токове:
Монофазни правоъгълни
Монофазни триъгълни
Бифазни токове
Руски токове
Двуполюсна интерференция
Четириполюсни интерферентни токове
Микротокове - непрекъснати и импулсни
Високоволтови импулси