Sierra
II
 
Категория:- ЕМГ

 Sierra II е система с конфигурация от 2 и 4 канален компютърно базиран електромиограф с възможност за многообразни изследвания. В стандартната комплектация апаратът позволява провеждане на електромиографски, електроневромиографски изследвания и регистрация на ССЕП.
Възможности:
•       Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
•       Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP)
•       Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер
•       Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
•       Допълнителни ЕМГ техники: блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор
•       Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
•       Визуални евокирани потенциали (VEP) - опция
•       Слухови евокирани потенциали (AEP) - опция
•       Когнитивни евокирани потенциали (CEP) - опция
•       Транскраниална магнитна стимулация (TCMS) - опция
•       Интраоперативен мониторинг - опция
•       Вариабилност на сърдечната честота (HRV) - опция