Рентгенова диагностика
Изберете категория        


Радиационна

защита

                                     
Категория:Рентгенова диагностика
Возими

рентгенови апарати BMI

                                     
 
Категория:Рентгенова диагностика

Возими рентгенови апарати BMI


Комбинирани

системи за графия/скопия BMI

                                     
Категория:Рентгенова диагностика

Комбинирани системи за графия/скопия BMI


Модули

за рентгенография BMI

                                     
Категория:Рентгенова диагностика

Модули за рентгенография BMI


Дигитални

рентгенови системи

                                     
 
Категория:Рентгенова диагностика
  • Дигитални рентгенови системи от ново поколение

Мобилни

рентгенови апарати тип С-рамо

                                     
Категория:Рентгенова диагностика
  • Най-съвременния дигитален апарат тип С-рамо e BCA-plus

 1  2   Следваща