Функционална диагностика
 
Subcategories
Image
Name
Description

- Холтери

- Монитори

- ЕЕГ

- ЕМГ

- ЕКГ
Изберете категория        


PADSY

– холтер

                                     
 
Категория:- Холтери

Ако се нуждаете от QT анализ, HRV анализ, диагностика на атриална
фибрилация или многостранен песмейкър анализ –
PADSY - холтер ви предлага ефективни модули,
отговарящи на най-специфични и комплексни
изисквания.
PADSY-холтер предлага прецизни аналитични функции
за оценяване на импулсите от пейсмейкър, записани
чрез 2 или 3 канала ЕКГ рекордери. Хистограмата позволява детайлен
времеви анализ за всеки индивидуален клас
пейсмейкъри с възможност за директна редакция.
Ефектът от програмираните параметри на пейсмейкъра
могат бързо, специфично и прецизно да се анализират и
наблюдават чрез класната дефиниция и да се извърши
повторен анализ. Краят на анализа се описва в пълен и ясно
структуриран доклад.

Основни характеристики:

* Помощник на рекордера за по-лесна работа
* Филтри за дрейф, мускули и 50 / 60 Hz
* Автоматична детекция на ЕКГ и анализ на
темплейтите
* Повторен анализ за 48 часа ЕКГ запис за няколко
секунди
* Непрекъснат запис
* Екран за ЕКГ примери за 1 до 25 примера
едновременно
* Детекция на пейсмейкър
* Опции
 Вариабилност на сърдечната честота (HR variability)
 Анализ QT и пейсмейкър
 Диагноза на атриална фибрилация за намиране на
всички AF събития


Холтер

за кръвно налягане модел MOBIL-O-Graph ® NG

                                     
 
Категория:- Холтери
 • Обхват на измерваното налягане:
  systolic 60-290 mmHg

  diastolic 30-195 mmHg
 • Точност: ± 3 mmHg
 • Статично налягане: 0 до 300 mmHg
 • Честота на пулса 30-240 BPM
 • Метод на измерване: Осцилометричен
 • Интервали на измерване: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 или 30 отчитания на час
 • Капацитет на паметта: 300 отчитания
 • Протокол: 7 вграденипротокола, 1 SMS протокол;
 • Размери: 128 x 77 x 30 mm
 • Тегло: прибл. 240 g с батерии
 • Захранване: 2 акумулатора размерAANi-MH, 2100 mAh
 • Съхранение на данните
 • Интерфейс: сериен порт, USB, infrared, Bluetooth
 • Бутон Ден/Нощ за индивидуална настройка за ритъм Събуждане/Заспиване
 • Компютърна програма за работа под Windows, MAC, LINUX

 

 

ОПЦИЯ

Софтуер за PWA (Pulse wave analysis), който чрез анализ на на кривата на централното аортно налягане изчислява показатели, даващи информация за ригидността на артериите, взаимодействието между лявата камера на сърцето и артериите и други важни показатели за оценка на централното кръвно налягане и артериалната регидност:

 • Аортно систолно и диастолно налягане;
 • Пулсово налягане;
 • MAP
 • Аортно налягане ( Augmentation pressure)
 • Аортен индекс на усилване ( Augmentation index);
 • Augmentation index@75
 • Reflection magnitude;
 • Cardiac output;
 • Тотатално съдово съпротивление.

 

Апаратът и методиката са клинически валидирани от Британското дружество по хипертония BHS (протокол А/А) и Европейското дружество по кардиология - Европейско дружество по хипертония (ESH)


32-канален

ЕЕГ апарат Cadwell Easy II

                                     
 
Категория:- ЕЕГ

Системата Easy II EEG е изцяло цифрова 32-каналена система, която еподходяща за всяка практика или болница. Тя може да бъде включена и като преносима система EEG към преносим компютър за събиране на данни извън здравното заведение. Системата може да бъде свързана в мрежа.


Sierra

II

                                     
 
Категория:- ЕМГ

 Sierra II е система с конфигурация от 2 и 4 канален компютърно базиран електромиограф с възможност за многообразни изследвания. В стандартната комплектация апаратът позволява провеждане на електромиографски, електроневромиографски изследвания и регистрация на ССЕП.


G6A

/ Plus

                                     
 
Категория:- Монитори
G6A

/ Plus

                                     
 
Категория:- Монитори
 1  2  3  4   Следваща